Retail

  • Home
  • Retail
  • Leguminous plants
Retail

Leguminous plants

Beans white

Brand: Mánya Volume: 500 g Package: 15 pcs

Beans white

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: sachet

Beans white large

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: sachet

Beans colored

Brand: Mánya Volume: 500 g Package: 15 pcs

Beans colored

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: sachet

Beans colored large

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: sachet

Peas peeled halved

Brand: Mánya Volume: 500 g Package: 15 pcs

Peas peeled halved

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: sachet

Lentils

Brand: Mánya Volume: 500 g Package: 15 pcs

Lentils

Brand: Mánya Volume: 5000 g Package: Sachet

Whole red lentils

Brand: Mánya Volume: 500 g Package: 15 pcs